טמפלט הדר עברית:

מגדלי אלון

מגדלי אלון

קבוצת בסר הקימה מתחם בנייני משרדים בתל אביב, הכולל 3 מבנים, שני מבני משרדים זהים בני 40 קומות וקומת קרקע מסחרית בשטח על קרקעי של כ- 53,000 מ"ר ועוד מבנה ציבורי המיועד לשימוש עירית תל אביב וקומת קרקע מסחרית בשטח של כ-6000 מ"ר, מתחת לכל המתחם יוקם חניון תת קרקעי של 86,200 מ"ר ב-6 קומות חנייה.

כל בניין עצמאי מבחינת אספקות אנרגיה. אספקת אנרגית קירור תתקבל במשך כל ימות השנה, ממרכז אנרגיה על גג הבניין. מרכז זה יחולק למערכות רגילות הפועלות לפי לוח זמנים, ולמערכות חיוניות הפועלות סביב השעון ומוזנות גם מגנרטור חירום. קומות הקרקע המסחריות יוזנו ממתקן אספקת אנרגיה נפרד שיותקן על גג הבניין הציבורי.